اجتماعی

سوء قصد به جان ولیعهد عربستان

سوء قصد به جان ولیعهد عربستان
ولیعهد سعودی توسط برادرش مورد سوءقصد قرار گرفت/هر روز که به مرگ پادشاه سعودی نزدیک می‌شود، اختلافات خانوادگی بیشتر نمایان می‌شود 🔹"محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی مورد سوءقصد قرار گرفته اما جان سالم به در برد. 🔹طبق گزارش‌های مختلف، به دنبال این ترور نافرجام، محمد بن سلمان اقدام به دستگیری بندر بن سلمان برادرش به دلیل دست داشتن در این ترور نافرجام کرد. 🔹بندر بن سلمان به یکی از افسران گارد سلطنتی وعده اعطای ١٠ میلیون ریال سعودی برای ترور بن سلمان داده بود. 🔹بن سلمان پس از دستگیری این افسر و بازداشت برادرش اقدام به افزایش تعداد افراد گارد سلطنتی کرد و یک یگان ویژه امنیت برای محافظت از خود تعیین کرد.

انتهای متن

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید