اجتماعی

تحریم شرکت آلمانی

تحریم شرکت آلمانی
▪️ جنبش های جهانی حمایت از فلسطین خواستار تحریم شرکت آلمانی پوشاک ورزشی پوما به دلیل حمایت مالی آن از اتحادیه فوتبال رژیم اسرائیل شدند و کمپین آنلاینی را با هدف تحت فشار قرار دادن این شرکت "برای پایان دادن به همدستی با آپارتاید اسرائیل" راه اندازی کردند

تحریم شرکت آلمانی

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید