اجتماعی

عقل خود را زیر سوال ببرید !!!

عقل خود را زیر سوال ببرید !!!
🔅 امیرالمؤمنین #امام_علی عليه السلام: ✍️ اِتَّهِموا عُقولَكُم؛ فإنَّهُ مِنَ الثِّقَةِ بِها يَكونُ الخَطاءُ 🔴 عقل خود را زیر سوال ببرید؛ زیرا اعتماد کامل به عقل باعث اشتباه می‌شود. 📚 غررالحكم حدیث ۲۵۷۰ #حدیث_روز

عقل خود را زیر سوال ببرید !!!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید