اجتماعی

اعمال نفوذ در وین 📛

اعمال نفوذ در وین 📛
رژیم صهیونیستی برای سرک کشیدن در مذاکرات و اعمال نفوذ به وین نماینده فرستاد 🔻تایمز اسرائیل: اسرائیل دیپلمات‌هایی را به حاشیه مذاکرات وین فرستاده که باعث ناراحتی ایران شده است. 🔹️جوشوا زارکا معاون مدیر کل امور راهبردی در وزارت خارجه اسرائیل راهی وین شده است. 🔹️ایران حضور اسرائیل در مذاکرات وین را یک عامل بازدارنده در پیشرفت مذاکرات می‌داند.

اعمال نفوذ در وین 📛

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید