بهمئی

انتصاب مسئولین دلسوز

انتصاب مسئولین دلسوز
مسئولین نوکر مردم اند و هر اندیشه ای جز این باطل است

✅✍🏼مسئولین مواظب باشند در امانتداری و اینکه چه کسی را بر امورات مردم مسلط میکنند.مسئولین نوکر مردم هستند و این نوکری افتخاری بزرگ است که باید شکر گزار آن باشند ،مبادا با مسلط کردن نا اهلان بر مردم عزیز ناسپاسی کرده و خائن به این انقلاب و مردم شویم...

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید