بین الملل

اعتراض یک وزیر زن به رفتارهای برخی از مردان پارلمان بریتانیا: سرتان به کار خودتان باشد | چشم و دل‌سیرهای دولتی

اعتراض یک وزیر زن به رفتارهای برخی از مردان پارلمان بریتانیا: سرتان به کار خودتان باشد | چشم و دل‌سیرهای دولتی
اعتراض یک وزیر زن به رفتارهای برخی از مردان پارلمان بریتانیا: سرتان به کار خودتان باشد | چشم و دل‌سیرهای دولتی 🔸«آن ماری ترولیان» وزیر بازرگانی بریتانیا گفت که تمام زنان شاغل در پارلمان این کشور مورد لمس نامناسب در محل کار خود قرار گرفته‌اند یا با واژه‌های جنسیت‌زده با آن‌ها صحبت شده است. 🔸وی به همکاران مرد خود در پارلمان توصیه کرد که سرشان به کار خودشان باشد. 🔻 ترولیان به اسکای‌نیوز گفت: 🔸من فکر می‌کنم همه ما به‌عنوان زنان عضو پارلمان مورد خطاب با زبان نامناسب یا هدف دست‌های سرگردان قرار گرفته‌ایم. 🔸هیچ‌جا این موضوع درست نیست. در وست‌مینستر [پارلمان بریتانیا] هم خوب نیست. 💢 وی تاکید کرد: اگر آدم هستید سرتان به کار خودتان باشد. مانند زمانی که دخترتان در اتاق است، رفتار کنید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید