بین الملل

۱۵میلیون کشته در آمریکای جنوبی | جنایات غرب

۱۵میلیون کشته در آمریکای جنوبی | جنایات غرب
۱۵میلیون کشته در آمریکای جنوبی | جنایات غرب 🔺 وقتی پرجمعیت‌ترین مناطق آمریکای جنوبی بر اثر کشتار اسپانیا خالی از جمعیت شد. 🔸برجسته‌ترين لکه ننگ استعمارگران در مستعمرات، کشتار عظيمی‌ست که در طول حضور خود در سرزمين‌های اشغالی به‌جای گذاشتند. 🔸اسپانيايی‌ها به‌عنوان پيشگامان استعمارگری در اين زمينه مطرح بودند. ✍ «ارنست مندل» نوشته: 🔸وحشی‌گری هولناک فاتحان اسپانيايی را در آمريکا همه می‌دانند. اينان در يک فاصله زمانی ۵۰ساله، ۱۵ميليون سرخ‌پوست را نابود کردند و اين رقم بنا به مکتوبات مورخين محافظه‌کار بالغ بر ۱۲ميليون نفر می‌شود. 🔸مناطقی مانند هائيتی، کوبا، نيکاراگوئه و سواحل ونزوئلا که تراکم جمعيت بسيار داشتند، کاملاً از جمعيت خالی شدند. 📚 کتاب علم اقتصاد/ارنست مندل

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید