مجلس

📌🎯🚫📛بانیان وضع موجود ته‌‌ریش گذاشته‌ و رنگ عوض کرده‌اند | رئیسی نباید بار مدیران دیگر را به دوش بکشد

📌🎯🚫📛بانیان وضع موجود ته‌‌ریش گذاشته‌ و رنگ عوض کرده‌اند | رئیسی نباید بار مدیران دیگر را به دوش بکشد
📌🎯🚫📛بانیان وضع موجود ته‌‌ریش گذاشته‌ و رنگ عوض کرده‌اند | رئیسی نباید بار مدیران دیگر را به دوش بکشد 👤«مجتبی ذوالنور» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 🔸️تلاش دولت باید این باشد که با کمترین هزینه، بهترین کارها را انجام دهد و یکی از مهم‌ترین هزینه‌ها نیز وقت رئیس‌جمهور است که نباید بار مدیران دیگر را به دوش بکشد. 🔹ضروری‌ست که رئیس‌جمهور در یک دوره زمانی به جای سفرهای استانی، در همین تهران وزارتخانه به وزارتخانه برود و با بررسی کارهایشان، از آن‌ها برنامه و راه‌حل زمان‌بندی‌شده بخواهد. 🔸️آن‌هایی که در شکل‌گیری وضع موجود اثرگذار و تصمیم‌گیر بوده‌اند، بعضا هنوز بر سر کار هستند و رنگ عوض کرده‌اند و ته‌ریشی گذاشته‌اند و با شعارهای جدید و البته با همان کارهای قبلی فعالیت می‌کنند. لازم است این‌ها کنار گذاشته شوند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید