بین الملل

🏴‍☠️⚓🚢اقیانوسی از اجساد غرق‌شده در حقوق بشر غربی | بیش از یک‌میلیون آفریقایی در کف اقیانوس اطلس وجود دارند

🏴‍☠️⚓🚢اقیانوسی از اجساد غرق‌شده در حقوق بشر غربی | بیش از یک‌میلیون آفریقایی در کف اقیانوس اطلس وجود دارند
🏴‍☠️⚓🚢اقیانوسی از اجساد غرق‌شده در حقوق بشر غربی | بیش از یک‌میلیون آفریقایی در کف اقیانوس اطلس وجود دارند 🔹این‌ها آمریکایی یا برزیلی نبودند، بلکه مردان و زنان یوروبا، فولانی، ایگبو و ماندیکا بودند که توسط تاجرانِ برده‌ اروپایی به دریا پرتاب شدند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید