بین الملل

🏴‍☠️‏داعش حمله به سوریه رو از منطقه 🍞🌿گندم‌‌خیز، عراق رو از منطقه نفت‌خیزش شروع کرد و سال ۲۰۱۵ بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار گندم فروخت.

🏴‍☠️‏داعش حمله به سوریه رو از منطقه 🍞🌿گندم‌‌خیز، عراق رو از منطقه نفت‌خیزش شروع کرد و سال ۲۰۱۵ بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار گندم فروخت.
▪️🏴‍☠️‏داعش حمله به سوریه رو از منطقه 🍞🌿گندم‌‌خیز، عراق رو از منطقه نفت‌خیزش شروع کرد و سال ۲۰۱۵ بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار گندم فروخت. حتی داعش فهمید خودکفایی نان و مزرعه گندم چه ارزشی داره بعضیا نفهمیدن

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید