پنج شنبه، 15 اردیبهشت 1401

🕋🕋🕋امیرعلی نبویان: برای بهتر شدن حالم وقتی خوب نیستم نماز می‌خونم

🎥 🕋🕋🕋امیرعلی نبویان: برای بهتر شدن حالم وقتی خوب نیستم نماز می‌خونم؛ من رو یاد این می‌اندازه که چیزی که فکر می کنم بده اونقدرها هم بد نیست، بگذر ازش

 🕋🕋🕋امیرعلی نبویان: برای بهتر شدن حالم وقتی خوب نیستم نماز می‌خونم


انتهای پیام/