بین الملل

تصویب دو طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا🇺🇲📛

تصویب دو طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا🇺🇲📛
تصویب دو طرح ضد ایرانی در سنای آمریکا🇺🇲📛 🔹مجلس سنای آمریکا پنجشنبه طرحی را با هدف حفظ تحریم‌های مرتبط با تروریسم با ۸۶ رأی مثبت علیه ایران تصویب کرد. یکی از اهداف آن محدود کردن همکاری چین با ایران است. 🔹دومین طرح با هدف جلوگیری از احیای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه سپاه با ۶۲ رأی مثبت تصویب شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید