مجلس

🔰 سخن‌نگاشت | باید کانون تزریق #امید باشید

🔰 سخن‌نگاشت | باید کانون تزریق #امید باشید
🔰 سخن‌نگاشت | باید کانون تزریق #امید باشید 🇮🇷 گزیده‌ای‌ از بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید