پنج شنبه، 15 اردیبهشت 1401

🎥🏺🏴‍☠️💰 فراوانی روغن در فضای مجازی با ۲ برابر قیمت

🎥🏺🏴‍☠️💰 فراوانی روغن در فضای مجازی با ۲ برابر قیمت 🔹با اینکه گزارش‌های مردمی از کمبود روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها حکایت دارد اما روغن در فضای مجازی به وفور یافت ...

🎥🏺🏴‍☠️💰 فراوانی روغن در فضای مجازی با ۲ برابر قیمت


انتهای پیام/