اقتصاد

🎥🏺🏴‍☠️💰 فراوانی روغن در فضای مجازی با ۲ برابر قیمت

🎥🏺🏴‍☠️💰 فراوانی روغن در فضای مجازی با ۲ برابر قیمت 🔹با اینکه گزارش‌های مردمی از کمبود روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها حکایت دارد اما روغن در فضای مجازی به وفور یافت می‌شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید