اقتصاد

💬💰📉 روایت خزانه خالی در پایان دولت دوازدهم

💬💰📉 روایت خزانه خالی در پایان دولت دوازدهم
💬💰📉 روایت خزانه خالی در پایان دولت دوازدهم 👤 مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی: 🔺دولت دوازدهم فقط در تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۵۵هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد؛ در ماه آخر هم خزانه کشور به اعتراف آقای روحانی و در پاسخ به نامه نوبخت، خالی بود...خالی! 🔹کسری بودجه ۴۳۰هزار میلیارد تومانی پنج ماهه ۱۴۰۰ را هم نباید از یاد برد. 🔹کم‌گذاشتن‌های دولت تدبیر تمام‌شدنی نیست!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید