بین الملل

دولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است

دولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است
دولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است 👤 «رضاخواه» عضو کمیسیون بودجه مجلس: 🔺در اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بوده و رانت ایجاد کرده، شکی نیست و شکی هم وجود ندارد که این ارز باید حذف شود. 🔹اما مسئله مهم این است که باید همچنان از معیشت مردم محافظت و کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای جامعه تأمین شود. 🔹دولت قبل می‌دانست که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و دولت فعلی هم چاره‌ای جز این ندارد که این ارز را حذف کند، چون ادامه این روند منجر به تورم و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم می‌شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید