اجتماعی

وزیر آموزش‌وپرورش: تغذیه رایگان که ۱۰ سال پیش قطع شد در مدارس مناطق محروم اجرا می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش: تغذیه رایگان که ۱۰ سال پیش قطع شد در مدارس مناطق محروم اجرا می‌شود.
وزیر آموزش‌وپرورش: تغذیه رایگان که ۱۰ سال پیش قطع شد در مدارس مناطق محروم اجرا می‌شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید