اقتصاد

▪️مرکز آمار ترکیه، تورم ماه آوریل این کشور رو اعلام کرد

▪️مرکز آمار ترکیه، تورم ماه آوریل این کشور رو اعلام کرد
▪️مرکز آمار ترکیه، تورم ماه آوریل این کشور رو اعلام کرد که براساس اون تورم این کشور از 61% در ماه مارس به 69.9 درصد در ماه آوریل افزایش یافت که چنین تورمی در بیست سال گذشته بی سابقه است رشد شدید تورم در ترکیه که از ماهها قبل شروع شده با جنگ اوکراین و روسیه شتاب دوچندانی گرفته

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید