اقتصاد

🇮🇷رهبرانقلاب در سخنرانی نوروزی:

🇮🇷رهبرانقلاب در سخنرانی نوروزی: ما بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام ــ ذرّت، جو، امثال اینها ــ و موادّ اصلی تولید روغن به خودکفائی برسیم. ما باید از این امکاناتی که در کشور وجود دارد، در درجه‌ی اوّل موادّ غذائی مهم و اساسی، کالاهای اساسی را [تولید کنیم]؛ بایستی بیشترین امکان کشور را از اینها بتوانیم تهیّه کنیم. اون موقع که رهبری این هشدارها رو دادن یه سری‌ها خندیدن و دقیقا همون جماعت امروز معترضن⚠️

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید