مجلس

| آقای نادر

| آقای نادر ◽️نادر طالب زاده در زندگی خود چه کرد که مستحق ترور از طرف دشمنان صهیونیستی شد؟ ◽️در این موشن گرافیک نادر طالبزاده را بشناسید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید