فرهنگ

🇮🇷🇮🇷🇮🇷امام خمینی (ره)

🇮🇷🇮🇷🇮🇷امام خمینی (ره) : حفظ نظام جمهوری اسلامی از حفظ جان امام زمان واجب تر است

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید