بین الملل

📸🛰🇮🇷 تصاویر باکیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه تروریست‌های آمریکایی در بحرین

📸🛰🇮🇷 تصاویر باکیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه تروریست‌های آمریکایی در بحرین
📸🛰🇮🇷 تصاویر باکیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه تروریست‌های آمریکایی در بحرین 🔹پس از انتشار تصاویر دریافتیِ ماهواره نور۲، برخی دقت تصاویر را ۳۰ متر اعلام کردند اکنون اما تصاویر جدیدی منتشر شده که نشان می‌دهد کیفیت تصاویر این ماهواره به مراتب بیشتر از این عدد است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید