چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401

📸🛰🇮🇷 تصاویر باکیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه تروریست‌های آمریکایی در بحرین

📸🛰🇮🇷 تصاویر باکیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه تروریست‌های آمریکایی در بحرین 🔹پس از انتشار تصاویر دریافتیِ ماهواره نور۲، برخی دقت تصاویر را ۳۰ متر اعلام کردند اکنون ا ...

📸🛰🇮🇷 تصاویر باکیفیت ماهواره نور۲ از پایگاه تروریست‌های آمریکایی در بحرین


انتهای پیام/