فرهنگ

🔴مدیران جدید ۶ شبکه سیما منصوب شدند

🔴مدیران جدید ۶ شبکه سیما منصوب شدند
🔴مدیران جدید ۶ شبکه سیما منصوب شدند محسن برمهانی معاون سیما در احکامی جداگانه: 🔸میثم مرادی بینا باج را به سمت مدیر شبکه یک 🔹حامد بامروت نژاد به سمت مدیر شبکه دو 🔸حسین شاه مرادی به سمت مدیر شبکه چهار 🔹علی عبدالعالی به سمت مدیر شبکه آموزش 🔸محمد حسین کشکولی سمت مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و 🔹محمد صادق باطنی را به سمت مدیر شبکه امید، منصوب کرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید