اقتصاد

🎥⚖⚖⚖قوانین بازدارنده‌ی جدید تعزیرات/ جریمه ده میلیونی در انتظار گرانفروشان

🎥⚖⚖⚖قوانین بازدارنده‌ی جدید تعزیرات/ جریمه ده میلیونی در انتظار گرانفروشان وزیر دادگستری: 🔸جریمه‌های صدهزار تومانی اصناف متخلف به جریمه 10 میلیونی تغییر کرده و امکان نصب تابلو صنف گرانفروش و یا پلمپ آن از این پس توسط سازمان تعزیرات امکان پذیر شد 🔸البته تا جای ممکن از این موراد استفاده نخواهد شد، اما اگر لازم باشد به طور جدی برخورد خواهد شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید