اقتصاد

آیا دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال درآمدزایی است؟

آیا دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال درآمدزایی است؟

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید