اقتصاد

اولین یارانه کمک‌معیشتی قابل برداشت شد

اولین یارانه کمک‌معیشتی قابل برداشت شد
اولین یارانه کمک‌معیشتی قابل برداشت شد 🔹این یارانه برای هر نفر از خانوارهای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای هر نفر از خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید