اقتصاد

🖼 سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید

🖼 سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید
🖼 سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید دولت به هر خانواده ۴ نفره ۳ دهک اول، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمک‌معیشتی می‌دهد، که ۸۱۴ هزار تومان آن صرف خرید سبد کالای بالا با قیمت جدید می‌شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید