اجتماعی

🎥 برخورد سخت در صورت اثبات خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ و صیانت از حقوق همکار در صورت اثبات حمله

🎥 برخورد سخت در صورت اثبات خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ و صیانت از حقوق همکار در صورت اثبات حمله 👤 «علیرضا زاکانی» شهردار تهران: 🔹اگر ثابت شود شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ خودزنی کرده است، به بدترین شکل برخورد خواهیم کرد و اگر ثابت نشود، از این همکار و حقوق او و مردم صیانت خواهیم کرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید