سلامت

ایران دیگر شهر قرمز و نارنجی ندارد

ایران دیگر شهر قرمز و نارنجی ندارد
ایران دیگر شهر قرمز و نارنجی ندارد 🔹براساس رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت تعداد شهرهای زرد از ۳۱۹ به ۲۵۹ شهر رسید و تعداد شهرهای آبی از ۱۲۵ به ۱۸۹ شهر افزایش یافت. هیچ شهری هم در وضعیت نارنجی و قرمز قرار ندارد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید