مجلس

🎥 🇮🇷رئیسی به وزرا: اگر مدیران متخلف را برکنار نکنید با خودتان برخورد می‌کنم

🎥 🇮🇷رئیسی به وزرا: اگر مدیران متخلف را برکنار نکنید با خودتان برخورد می‌کنم 🔹مدیر متخلف دولتی را بلافاصله برکنار کرده و به دادگاه معرفی کنید. اگر با مدیر متخلف برخورد نشود، به‌شدت با مسئول بالادستی او برخورد خواهم کرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید