فرهنگ

🔰 سخن‌نگاشت | باید از بچگی یاد بگیریم در مقابل زورگویی مقاومت کنیم

🔰 سخن‌نگاشت | باید از بچگی یاد بگیریم در مقابل زورگویی مقاومت کنیم
🔰 سخن‌نگاشت | باید از بچگی یاد بگیریم در مقابل زورگویی مقاومت کنیم 🇮🇷 رهبر انقلاب در دیدار_معلمان: دنیا، دنیای زورگویی است؛ همه زور میگویند، هر که بتواند زور بگوید زور میگوید؛ بزرگ و کوچک هم ندارد، شرق و غرب هم ندارد؛ باید یک ملّت بتواند در مقابل زورگویی‌ها مقاومت بکند؛ این را باید از بچّگی یاد بگیریم ، این از نوجوانی باید در ما نهادینه بشود. ۱۴۰۱/۲/۲۱

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید