شنبه، 24 اردیبهشت 1401

🔰 سخن‌نگاشت | باید از بچگی یاد بگیریم در مقابل زورگویی مقاومت کنیم

🔰 سخن‌نگاشت | باید از بچگی یاد بگیریم در مقابل زورگویی مقاومت کنیم 🇮🇷 رهبر انقلاب در دیدار_معلمان: دنیا، دنیای زورگویی است؛ همه زور میگویند، هر که بتواند زور بگوید ...

🔰 سخن‌نگاشت | باید از بچگی یاد بگیریم در مقابل زورگویی مقاومت کنیم


انتهای پیام/