فرهنگ

اردوی جهادی شهید احسان فتحی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی

اردوی جهادی شهید احسان فتحی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی
این گروه در همه ایام سال درمناطق مختلف شهرستان به شناسایی و یاری نیازمندان در همه عرصه ها می پردازد.

اردوی جهادی یکروزه بمناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی در عرصه های عمرانی ،فرهنگی، کمک مومنانه وآسیب های اجتماعی به همت گروه جهادی شهید احسان فتحی و هیئت میثاق باشهدا باهدف محرومیت زدایی وخدمات رسانی به محرومین در مناطق حاشیه شهر لیکک 

 

جهت ارتباط گیری و کمک رسانی با شماره ۰۹۳۷۴۹۴۳۳۰۱ تماس بگیرید. 

 

این گروه در همه ایام سال درمناطق مختلف شهرستان به شناسایی و یاری نیازمندان در همه عرصه ها می پردازد.. 

 

⭕تصاویر محدود می باشد

 

گروه جهادی شهید احسان فتحی

هیئت فرهنگی، مذهبی میثاق با شهدا بهمئی

اردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگیاردوی جهادی شهید احسان فتحی به گناسبت سالروز تشکیل بسیج سازندگی

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید