فرهنگ

امروز عکسی در فضای مجازی منتشر شد با عنوان اینکه تنها صف موجود در نمایشگاه کتاب به صف فلافل اختصاص دارد

 امروز عکسی در فضای مجازی منتشر شد با عنوان اینکه تنها صف موجود در نمایشگاه کتاب به صف فلافل اختصاص دارد
📸 امروز عکسی در فضای مجازی منتشر شد با عنوان اینکه تنها صف موجود در نمایشگاه کتاب به صف فلافل اختصاص دارد و خودتحقیرها هم آنرا دست به دست چرخاندند. اما حالا تصویری از صف خرید کتاب در نمایشگاه‌کتاب تهران را ببینید و به ایران_زیبا افتخار کنید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید