بین الملل

هند دومین تولید کننده گندم دنیا صادرات گندم را ممنوع می کند

هند دومین تولید کننده گندم دنیا صادرات گندم را ممنوع می کند
هند دومین تولید کننده گندم دنیا صادرات گندم را ممنوع می کند زیرا موج گرما به محصول آسیب می زند و قیمت های داخلی افزایش می یابد

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید