فرهنگ

🎥ورژن کشمیریِ سلام_فرمانده :)

🎥ورژن کشمیریِ سلام_فرمانده :) فکرشو بکن سازمان RSS توی هند بلحاظ کار تبلیغاتی و زورکی خودشو کُشته، باز یه عده تو شمال هند و منطقه کارگیل (جایی بین چین و هند و پاکستان) میان ازین سرودا میخونن :)))

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید