بین الملل

🇸🇦🏴‍☠️وخامت اوضاع جسمانی «ملک سلمان»

🇸🇦🏴‍☠️وخامت اوضاع جسمانی «ملک سلمان»
🇸🇦🏴‍☠️وخامت اوضاع جسمانی «ملک سلمان» 🔺 آژانس بین‌المللی GTN24 وخامت جدی اوضاع جسمانی «ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان سعودی را در میان سکوت دربار سلطنتی و کتمان اطلاعات واقعی درباره وضعیت وی، فاش کرد. 🔸این آژانس بین‌المللی اعلام کرد که کارشناسان معتقدند که احتمال زنده‌ماندن ملک سلمان کمتر از ۱۰درصد است و ممکن است در عرض دو هفته دیگر یا بیشتر فوت کند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید