مجلس

امروز صحن مجلس شاهد بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه بود

امروز صحن مجلس شاهد بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه بود
امروز صحن مجلس شاهد بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه بود 🔻 با موافقت نمایندگان، موارد زیر مشمول طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌شود: - عملکرد مراکز قضایی مگر در مواردی که سری بودن لازم است؛ - عملکرد سازمان زندان‌ها؛ - عملکرد شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید