اقتصاد

روغن قاچاق شده از ایران به پاکستان

روغن قاچاق شده از ایران به پاکستان یا بهتر بگویم یارانه از جیب مردم به همه کشورهای همسایه

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید