بین الملل

▪️🏴‍☠️🇺🇲ملانیا ترامپ

▪️🏴‍☠️🇺🇲ملانیا ترامپ
▪️🏴‍☠️🇺🇲ملانیا ترامپ، بانوی اول سابق آمریکا : دیدن این که مردم (آمریکا) در حال تقلا هستند و برای کودکانِ قرن بیست و یکم در ایالات متحده غذا(شیرخشک) در دسترس نیست، اندوه ‌آور است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید