دوشنبه، 26 اردیبهشت 1401

🇮🇷رئیسی: هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم‌بازار افزایش یابد.

🇮🇷رئیسی: هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم‌بازار افزایش یابد.

🇮🇷رئیسی: هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم‌بازار افزایش یابد.


انتهای پیام/