اقتصاد

🇮🇷رئیسی: هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم‌بازار افزایش یابد.

🇮🇷رئیسی: هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم‌بازار افزایش یابد.
🇮🇷رئیسی: هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم‌بازار افزایش یابد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید