اقتصاد

معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند

معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند
معترضان یارانه کمک‌معیشتی منتظر پیامک وزارت رفاه باشند 🔹وزیر رفاه: در چند روز آینده برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه کمک‌معیشتی نگرفته‌اند و درخواست تجدیدنظر کرده‌اند پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سایت مشخصات شناسه اقتصادی خود را مشاهده کنند و اعتراض خود را به هرکدام از بندها ثبت کنند تا ما بررسی کنیم.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید