اقتصاد

🎥 یه فروشگاه روغن نمیداده به مردم

🎥 یه فروشگاه روغن نمیداده به مردم گفته تموم کردیم صبر کنید قیمت جدید بیاد رفتن انبارش رو بررسی کردن دیدن ده ها کارتن روغن و ماکارونی احتکار کرده همه رو از انبار درآوردن با قیمت قبل دادن به مردم

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید