دوشنبه، 26 اردیبهشت 1401

📹 ببينيد | 🇮🇷رهبر انقلاب: فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است

📹 ببينيد | 🇮🇷رهبر انقلاب: فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است... این «حکیم» را هم ما نگفتیم؛ صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدند. شاهنامه‌ی فردوسی پر از ح ...

📹 ببينيد | 🇮🇷رهبر انقلاب: فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است


انتهای پیام/