اقتصاد

آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه

آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه
آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه 🔺 فروش خودرو از طریق سامانه فروش یکپارچه شروع شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید