اجتماعی

حمله خونین سگ‌های ولگرد به دختر سه‌ساله و مادرش در کرج

حمله خونین سگ‌های ولگرد به دختر سه‌ساله و مادرش در کرج
حمله خونین سگ‌های ولگرد به دختر سه‌ساله و مادرش در کرج ✍ حادثه به روایت مادر ماهور: 🔺 ما از خانه مادرم در شهرک بعثت خارج شده بودیم که این اتفاق افتاد. نمی‌دانم چطور شد که یک سگ ولگرد بزرگ دخترم را قاپ زد. او داشت ماهور را با خودش می‌کشید و می‌برد. 🔸همان موقع هفت‌هشت سگ دیگر هم رسیدند و یک گله سگ روی دخترم ریخته بودند. من با دیدن این صحنه فقط جیغ می‌کشیدم و کمک می‌خواستم. 🔸آن‌ها دختر سه‌ساله‌ام را مثل یک عروسک روی زمین انداخته بودند و هرکدام به او چنگ می‌کشید و گازش می‌گرفت. 🔸سگ‌ها چند مرتبه سر دخترم را به زمین کوبیدند و ممکن بود حادثه تلخ‌تری اتفاق بیفتد. اگر مردی که به کمک ما آمد کمی دیرتر می‌رسید معلوم نبود چه بلایی بر سر دخترم می‌آمد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید