چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401

جزئیاتی جدید از دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران

جزئیاتی جدید از دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران 🔺این دو جاسوس با شکل‌دهی به اعتراضات صنفی و انحراف آن، قصد ایجاد ناامنی و آشوب در کشور را داشتند.

جزئیاتی جدید از دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران


انتهای پیام/