بین الملل

▪️النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها

▪️النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها
▪️النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها : آمریکا پس از خروج یکجانبه از برجام، تحریم‌هایی را وضع و بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را در لیست تحریم‌ها قرار داد و 100 تا 120 میلیارد دلار دارایی‌های ایران مسدود شد. بیش از 700 فرد حقیقی و حقوقی هم در این تحریم ‌ها قرار گرفتند. هدف من از سفر به ایران، به تصویرکشیدن این واقعیت است که تحریم، نقض حقوق بشر است. به من گفته‌ بودند دارو تحریم نیست اما من کودکان پروانه ‌ای را دیدم که نمی ‌توانند پانسمان و داروهای خود را تهیه کنند. شرکت فروشنده از ترس تحریم آن را نمی ‌فروشد و تازه بفروشد، پول آن را چطور دریافت کند؟

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید