فرهنگ

بیست ثانیه کلیپ از انتقال روغن توسط چند آخوند با عنوان احتکار و دزدی منتشر شد

بیست ثانیه کلیپ از انتقال روغن توسط چند آخوند با عنوان احتکار و دزدی منتشر شد
بیست ثانیه کلیپ از انتقال روغن توسط چند آخوند با عنوان احتکار و دزدی منتشر شد. حالا مشخص شد داشتن بسته‌های کمک معیشتی برای فقرا آماده می‌کردن! سواد رسانه یعنی رو ۲۰ ثانیه قضاوت قطعی نکنیم

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید