بین الملل

تبلیغات صهیونیست‌های غاصب و تروریست برای تخریب بیت‌المقدس

تبلیغات صهیونیست‌های غاصب و تروریست برای تخریب بیت‌المقدس
تبلیغات صهیونیست‌های غاصب و تروریست برای تخریب بیت‌المقدس 🔻رژیم غاصب صهیونیستی در اقدامی مغایر با قوانین بین‌المللی، شروع به تبلیغات تخریب بیت‌المقدس کرده است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید